Magdalena Lenart

Magdalena Lenart

Związana z Kancelarią od 2014 roku. Absolwentka kierunków prawo i prawo kanoniczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Wpisana na listę aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej.
Specjalizuje się w prawie spółek oraz kwestiach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami. Prywatnie interesuje się prawem własności intelektualnej, zwłaszcza zagadnieniami prawnymi związanymi ze znakami towarowymi. Laureatka i finalistka licznych konkursów prawniczych na poziomie uczelnianym i ogólnopolskim. W czasie studiów odbyła staż w Kancelarii Schwarz-Schönherr Rechtsanwälte w Wiedniu oraz praktyki w kancelariach prawniczych i instytucjach sądowych na terenie całego kraju.

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.