Marcin Buczkowski

Marcin Buczkowski

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2002 prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. W latach 2005 – 2007 był adwokatem stowarzyszonym z Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci sp. p. W latach 1998 – 2000 pracował w działach nieruchomości spółek Ahold Polska sp. z o.o. i Slovnaft Polska S.A.
Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, obsłudze spółek prawa handlowego oraz prawie procesowym. Jego doświadczenia obejmują kompleksową obsługę związaną z komercjalizacją nieruchomości użytkowych oraz obsługę procesu inwestycyjnego.
Na zlecenie Klientów polskich i zagranicznych opracowywał opinie podatkowe dotyczące optymalizacji transakcji na rynku nieruchomości oraz udziałach w spółkach. Posiada doświadczenie związane z obsługą podmiotów notowanych na rynkach regulowanych (GPW) oraz nieregulowanych (New Connect). Wielokrotnie orzekał w sądach arbitrażowych, w tym Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest członkiem rad nadzorczych kilku spółek prawa handlowego.

Mówi biegle po angielsku i rosyjsku.