PRAWO SPÓŁEK

Świadczymy usługi w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego (postępowania rejestracyjne, przekształcenia, połączenia, postępowania związane z zaskarżaniem uchwał organów spółek, postępowania likwidacyjne). Uczestniczymy w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.           


POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych. Mamy duże doświadczenie związane z inwestycjami budowlanymi (postępowania WZ i o pozwolenie na budowę, samowole budowlane, postępowania w zakresie planowania przestrzennego, postępowania konserwatorskie).


NIERUCHOMOŚCI

Zapewniamy obsługę prawną procesów inwestycyjnych począwszy od audytu prawnego, poprzez doradztwo prawne związane z uzyskaniem finansowania, uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem budowlanym, a skończywszy na komercjalizacji inwestycji.


POSTĘPOWANIA KARNE

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach karnych, zapewniając pomoc nie tylko w czasie postępowania sądowego, ale również w trakcie postępowania przygotowawczego.  Aktywnie uczestniczymy na każdym etapie postępowania dobierając taktykę, która ma zapewnić Klientom najlepsze efekty.


POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Nie ograniczamy się do postępowań z zakresu prawa gospodarczego, świadczymy pomoc prawną również w zakresie spraw rodzinnych (rozwody, wykonywanie władzy rodzicielskiej, podział majątku).


FINANSOWANIE

Wiemy jak istotne jest zapewnienie finansowania dla realizacji projektów inwestycyjnych. Uczestniczymy nie tylko w negocjowaniu korzystnych warunków umów z tym związanych, ale również jesteśmy w stanie skojarzyć partnerów, którzy są w stanie takie finansowanie zapewnić.