PROFIL

Bogate doświadczenie i wysokie kwalifikacje adwokata Marcina Buczkowskiego oraz współpracowników Kancelarii, powodują, iż Kancelaria może poszczycić się specjalizacją na następujących dziedzinach:
W tym zakresie Kancelaria świadczy zarówno usługi polegające na kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, jak i usługi polegające na projektowaniu i obsłudze konkretnych transakcji handlowych.

Specjalizujemy się także w tworzeniu wewnętrznych procedur i dokumentów dla podmiotów gospodarczych, takich jak statuty, regulaminy, czy dokumenty związane z zatrudnieniem.
Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych podmiotów prawa handlowego, jak również w zakresie projektowania i obsługi procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Współpracownicy Kancelarii świadczą także usługi związane z pełnieniem funkcji likwidatorów oraz zarządów kryzysowych.
Kancelaria wyspecjalizowana jest w obsłudze fuzji i przejęć oraz przekształceń spółek, w zakresie zarówno etapu przygotowawczego, jak i opracowywania strategii tych procesów oraz ich realizacji. Kancelaria ma także bogate doświadczenie w obsłudze inwestycji zagranicznych rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą w Polsce oraz przygotowywania raportów due diligence poprzedzających takie inwestycje.
Wieloletnie doświadczenie adwokata Marcina Buczkowskiego w tym zakresie sprawiło, iż Kancelaria może poszczycić się szczególnymi osiągnięciami na polu obsługi transakcji dotyczących nieruchomości oraz prawa budowlanego. Kancelaria stale współpracuje z wieloma deweloperami, inwestorami i przedsiębiorstwami budowlanymi.
Przedstawiciele Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa bankowego, nabyte w szczególności podczas tworzenia bankowych regulaminów i wzorów umów a także czynności wykonywanych w ramach bieżącej obsługi banków w tym również z zakresu prawa konkurencji.
Kancelaria świadczy usługi obejmujące doradztwo prawne postępowania upadłościowego i naprawczego. Przedstawiciele Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu zarówno wierzycieli jak i podmiotów składających wnioski o ogłoszenie upadłości.
Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniu sądowym. Przedstawiciele Kancelarii nie tylko świadczą pomoc prawną w zakresie reprezentacji przed sądem, ale również przedstawiają Klientom pełną strategię procesową, która nakierowana jest osiągnięcie zakładanych przez Klienta celów.
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie reprezentowania stron w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Wypracowane przez przedstawicieli Kancelarii mechanizmy pozwalają na skuteczne reprezentowanie Klientów w tego typu postępowaniach.